Circularity is here to stay

Als we onze regeringsleiders mogen geloven, zijn we in 2050 allemaal voor 100% circulair.

Wanneer durf jij als individu of als ondernemer je vinger op te steken en te zeggen: "beste president, ik ben 100% circulair".

Wat is circulariteit, circulair zijn, circulaire economie, anders dan een containerbegrip? Hoe maken we circulariteit meetbaar zodat we op enig moment kunnen zeggen, ja (of nee) ik ben (nog niet ) 100% circulair. 

En hoe kunnen we slimme (digitale) technologie gebruiken om met elkaar betere circulaire prestaties te leveren?

Over deze vragen (en antwoorden) gaat deze informatieve website, die onderdeel is van mijn promotie onderzoek

De (MKB) onderneming staat daarbij centraal. Net zoals je winst en verlies binnen een onderneming in valuta kunt uitdrukken, zo zou je ook je mate van circulariteit willen rapporteren. 


Vette knipoog 

Een aantal domeinen is sterk gelieerd aan circulariteit: logistiek, digitale technologie en verandermanagement. Laat dit nu net de domeinen zijn waarin ik me heb gespecialiseerd en waarin ik in de afgelopen 25 jaar de nodige ervaring heb opgedaan. Hoe mooi is het om die nu samen te zien komen. En dat zal ook op deze website gebeuren. Logistiek als de motor van de circulaire economie, Digitale Technologie als dé aanjager van de circulaire economie en change management als de meer dan noodzakelijke competentie om de paradigma shift naar 100% in elke organisatie te gaan maken.


Vertaling

Deze website is een vertaling van onderzoeksresultaten naar materiaal dat bruikbaar is voor onderzoekers, bachelor en master studenten, vertegenwoordigers van bedrijven en eigenlijk iedereen die net als ik een allergie heeft voor verspilling, een passie voor logistiek en zoekende is wat daar aan te doen....

Neem contact op als je mee wilt doen aan het onderzoek, danwel een opmerking of een vraag hebt.

Van harte uitgenodigd.Nieuwsbrief?

Subscribe

* indicates required


Blog

Circulaire Volwassenheids Meting

De provincie Utrecht wil graag weten hoe bedrijven ervoor staan met betrekking tot Circulaire Volwassenheid. Tot en met 9 juni wordt bedrijven de mogelijkheid geboden om - zonder kosten - deel te nemen aan een Circulaire Volwassenheidsmeting. Dit instrument is ontwikkeld door Route Circulair, het lectoraat Proces Innovatie & Informatiesystemen van de Hogeschool Utrecht en de onderzoeksgroep Innovation Technology Entrepreneurship & Marketing van de Technische Universiteit Eindhoven.

Lees meer »

Prototype Circular Performance Maturity Model

As part of the Utrecht University of Applied Research Minor "Business Information Management", the students Astrid van den Berg, Jop de Winter en Brent Rietveld, created a first prototype of the Circular Performance Maturity Model (CPMM).

Lees meer »

De motor, aanjager en competentie van de circulaire economie. Komt het in 2023 samen?

De hype rond de circulaire economie heeft in 2022 een grote vlucht genomen. Op de een of andere manier is iedereen er wel mee bezig en/of er zich van bewust. Op het antwoord wat het dan precies is, en hoe je er nog meer uit kunt halen, blijven (op basis van huidige onderzoeksresultaten) velen het antwoord een klein beetje of zelfs heel veel schuldig. Helemaal niet erg, het vakgebied is nog jong en nog niet zo heel lang denken we in termen van circulaire ketens, herbruikbare goederen, terugwinnen van grondstoffen etc. We mogen nog ontdekken en mogen (moeten gebruik ik bijna nooit) nog groeien.

Lees meer »

Circulariteit meetbaar maken

In mijn promotie onderzoek houd ik me op dit moment vooral bezig met het meetbaar maken van circulariteit. Onder andere doe ik dit door een instrument te ontwikkelen waarmee we circulaire volwassenheid op een holistische manier inzichtelijk kunnen maken.Maakt uw organisatie circulariteit al meetbaar? En zo ja, hoe dan? En zo nee, zou u daar wel interesse in hebben?Samen met een drietal minor studenten van de Hogeschool Utrecht is een laagdrempelige enquete opgezet om wat meer beeld en geluid te krijgen bij deze vragen. De enquete kan vanuit elk type organisatie worden ingevuld.Wij waarderen het enorm als u 5 à 10 minuten van uw tijd vrij kunt maken om onze vragen te beantwoorden. Aan het eind van de enquete is er de mogelijkheid aan te geven of u prijs stelt op de resultaten en/of u verder in het onderzoek betrokken wilt worden.Dank voor uw medewerking, mede namens Astrid van den Berg, Brent Rietveld en Jop de Winter.

Lees meer »

Circulariteit standaardiseren is nodig maar pas op voor gieten in beton

Sinds 1966 hebben we het over iets als een circulaire economie. Sinds 2006 krijgt het meer dan serieus aandacht. Anno 2022 heeft iedereen het erover, alles mag circulair worden en we hebben zo allemaal onze eigen ideeën bij wat het wel en wat het niet is. Om twee redenen is dat alles behalve vreemd. Onderzoek laat zien dat er meer dan 115 verschillende definities van het begrip Circulaire Economie bestaan. Wetenschappelijke artikelen die worden gepubliceerd in dit kennisdomein groeien exponentieel. En als je circulariteit wilt gaan meten, kun je kiezen uit zo'n 125 verschillende tools. Geen wonder dat de gemiddelde MKB-ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet. Er is een gebrek aan transparantie, eenduidige duiding van termen, verwarring, inconsistentie in doel, scope en toepassing en standaardisering.

Lees meer »

Waarom logistiek de motor van de circulaire economie is

Logistiek, als motor van de circulaire economie zal even zovelen verbazen als ook vanzelfsprekend vinden. En waarom is dat? Veel, mijns inziens, heeft te maken met de interpretatie, definitie zo je wil van enerzijds het begrip logistiek en anderzijds het begrip circulaire economie. En uiteraard met het causaal verband tussen deze beiden.

Lees meer »

Ontbijt Webinar Meetbaar maken van circulariteit

Donderdag 22 september jl. mocht ik samen met Suzie Joku van Processcamp van 08:00-09:00 een ontbijt webinar verzorgen over de Gordiaanse knoop van het meetbaar maken van de Circulaire Economie en het spanningsveld tussen de energietransitie enerzijds en de grondstoffentransitie anderzijds.

Lees meer »

CO2 meten alleen is niet genoeg. Maar wat dan wel?

Afgelopen vrijdag, 16 september 2022 verscheen de eindrapportage van de verkenning van de Sociaal Economisch Raad (SER) naar dat wat nodig is om de klimaatdoelen te gaan halen. Voor een brede welvaart is evenwichtig sturen op de energietransitie én de grondstoffentransitie essentieel aldus de raad. En daar waar we inmiddels rondom de energietransitie van alles kunnen meten, is dat bij die grondstoffentransitie nog maar zeer beperkt het geval. De SER adviseert het kabinet dan ook de grondstoffentransitie tot prioriteit te maken. Het filmpje ter begeleiding van de presentatie van het rapport maakt deze noodzaak in 3 minuten en 37 seconden duidelijk. 

Lees meer »

Business Software Event

Op 31 mei 2022 mocht ik een bijdrage leveren aan het Business Software Event in Veldhoven. Met vertegenwoordigers uit de maakindustrie en andere geïnteresseerden in dialoog over hoe digitale technologie een bijdrage levert aan betere circulaire prestaties. 

Lees meer »

Logistiek is overal

Met enige regelmaat vraag ik mensen hoe zij logistiek definiëren. Of het vooral te maken heeft met vrachtauto's, schepen en/of vliegtuigen. Of het gerelateerd is aan de aflevering van pakketjes. Of de wereld achter de Internetbestellingen. Of nog weer anders. 

Lees meer »