Onderwerpen

Agenda

13 september 2024

Webinar: meetbaar maken van circulariteit VNO-NCW

3 oktober 2024

Utrecht Science Park CE festival

15 oktober 2024

Werkconferentie Logistiek beweegt de Circulaire Economie

 

 

Circularity is here to stay

Als we onze regeringsleiders mogen geloven, zijn we in 2050 allemaal voor 100% circulair.

Wanneer durf jij als individu of als ondernemer je vinger op te steken en te zeggen: "beste president, ik ben 100% circulair".

Wat is circulariteit, circulair zijn, circulaire economie, anders dan een containerbegrip? Hoe maken we circulariteit meetbaar zodat we op enig moment kunnen zeggen, ja (of nee) ik ben (nog niet ) 100% circulair. 

En hoe kunnen we slimme (digitale) technologie gebruiken om met elkaar betere circulaire prestaties te leveren?

Over deze vragen (en antwoorden) gaat deze informatieve website, die onderdeel is van mijn promotie onderzoek

De (MKB) onderneming staat daarbij centraal. Net zoals je winst en verlies binnen een onderneming in valuta kunt uitdrukken, zo zou je ook je mate van circulariteit willen rapporteren. 


Vette knipoog 

Een aantal domeinen is sterk gelieerd aan circulariteit: logistiek, digitale technologie en verandermanagement. Laat dit nu net de domeinen zijn waarin ik me heb gespecialiseerd en waarin ik in de afgelopen 25 jaar de nodige ervaring heb opgedaan. Hoe mooi is het om die nu samen te zien komen. En dat zal ook op deze website gebeuren. Logistiek als de motor van de circulaire economie, Digitale Technologie als dé aanjager van de circulaire economie en change management als de meer dan noodzakelijke competentie om de paradigma shift naar 100% in elke organisatie te gaan maken.


Vertaling

Deze website is een vertaling van onderzoeksresultaten naar materiaal dat bruikbaar is voor onderzoekers, bachelor en master studenten, vertegenwoordigers van bedrijven en eigenlijk iedereen die net als ik een allergie heeft voor verspilling, een passie voor logistiek en zoekende is wat daar aan te doen....

Neem contact op als je mee wilt doen aan het onderzoek, danwel een opmerking of een vraag hebt.

Van harte uitgenodigd.

Blog

Bedrijfsbezoek SEW Eurodrive

Op 17 juli 2024 bracht ik op uitnodiging van Niels Maat een bezoek aan SEW Eurodrive in Rotterdam. SEW Eurodrive is een wereldwijd opererende producent van elektromotoren. Jaarlijks verlaten zo'n 100.000 motoren de fabriek in Rotterdam. De succesvol sterk doorgevoerde Lean filosofie (first-time-right, one-piece-flow) krijgt sinds enige jaren een vervolg in het verlengen van de levensduur van de pompen door middel van reparatie en met name revisie (remanufacturing - R6).

Lees meer »

Provincie Noord Brabant nodigt maakbedrijven uit circulaire volwassenheid te meten

Als belangrijk onderdeel van mijn promotieonderzoek bij het Lectoraat Proces Innovatie & Informatie Systemen van de Hogeschool Utrecht en de ITEM onderzoeksgroep van de Technische Universiteit Eindhoven, heb ik samen met Route Circulair de Circulaire Volwassenheidsmeting ontwikkeld. In opdracht van de provincie Noord Brabant en in samenwerking met ImpactX is een specifieke variant ontwikkeld voor de maakindustrie. In deze doorontwikkeling zijn we wetenschappelijke relevantie en praktische toepasbaarheid niet uit het oog verloren. 

Lees meer »

Bestaat een circulaire supply chain?

In essentie is een closed loop supply chain een contradictio in terminis. Hij bestaat niet. En als hij al zou bestaan zou het voor jou als ondernemer niet je ambitie moeten zijn. Met uitzonder van één. Het ene wereldwijde systeem mag closed loop zijn, zou closed loop moeten worden. Zonder gebruik van primaire grondstoffen en zonder afval.

Lees meer »

Circulaire Volwassenheids Meting

De provincie Utrecht wil graag weten hoe bedrijven ervoor staan met betrekking tot Circulaire Volwassenheid. Tot en met 9 juni wordt bedrijven de mogelijkheid geboden om - zonder kosten - deel te nemen aan een Circulaire Volwassenheidsmeting. Dit instrument is ontwikkeld door Route Circulair, het lectoraat Proces Innovatie & Informatiesystemen van de Hogeschool Utrecht en de onderzoeksgroep Innovation Technology Entrepreneurship & Marketing van de Technische Universiteit Eindhoven.

Lees meer »

Prototype Circular Performance Maturity Model

As part of the Utrecht University of Applied Research Minor "Business Information Management", the students Astrid van den Berg, Jop de Winter en Brent Rietveld, created a first prototype of the Circular Performance Maturity Model (CPMM).

Lees meer »

De motor, aanjager en competentie van de circulaire economie. Komt het in 2023 samen?

De hype rond de circulaire economie heeft in 2022 een grote vlucht genomen. Op de een of andere manier is iedereen er wel mee bezig en/of er zich van bewust. Op het antwoord wat het dan precies is, en hoe je er nog meer uit kunt halen, blijven (op basis van huidige onderzoeksresultaten) velen het antwoord een klein beetje of zelfs heel veel schuldig. Helemaal niet erg, het vakgebied is nog jong en nog niet zo heel lang denken we in termen van circulaire ketens, herbruikbare goederen, terugwinnen van grondstoffen etc. We mogen nog ontdekken en mogen (moeten gebruik ik bijna nooit) nog groeien.

Lees meer »

Circulariteit meetbaar maken

In mijn promotie onderzoek houd ik me op dit moment vooral bezig met het meetbaar maken van circulariteit. Onder andere doe ik dit door een instrument te ontwikkelen waarmee we circulaire volwassenheid op een holistische manier inzichtelijk kunnen maken.Maakt uw organisatie circulariteit al meetbaar? En zo ja, hoe dan? En zo nee, zou u daar wel interesse in hebben?Samen met een drietal minor studenten van de Hogeschool Utrecht is een laagdrempelige enquete opgezet om wat meer beeld en geluid te krijgen bij deze vragen. De enquete kan vanuit elk type organisatie worden ingevuld.Wij waarderen het enorm als u 5 à 10 minuten van uw tijd vrij kunt maken om onze vragen te beantwoorden. Aan het eind van de enquete is er de mogelijkheid aan te geven of u prijs stelt op de resultaten en/of u verder in het onderzoek betrokken wilt worden.Dank voor uw medewerking, mede namens Astrid van den Berg, Brent Rietveld en Jop de Winter.

Lees meer »

Circulariteit standaardiseren is nodig maar pas op voor gieten in beton

Sinds 1966 hebben we het over iets als een circulaire economie. Sinds 2006 krijgt het meer dan serieus aandacht. Anno 2022 heeft iedereen het erover, alles mag circulair worden en we hebben zo allemaal onze eigen ideeën bij wat het wel en wat het niet is. Om twee redenen is dat alles behalve vreemd. Onderzoek laat zien dat er meer dan 115 verschillende definities van het begrip Circulaire Economie bestaan. Wetenschappelijke artikelen die worden gepubliceerd in dit kennisdomein groeien exponentieel. En als je circulariteit wilt gaan meten, kun je kiezen uit zo'n 125 verschillende tools. Geen wonder dat de gemiddelde MKB-ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet. Er is een gebrek aan transparantie, eenduidige duiding van termen, verwarring, inconsistentie in doel, scope en toepassing en standaardisering.

Lees meer »

Waarom logistiek de motor van de circulaire economie is

Logistiek, als motor van de circulaire economie zal even zovelen verbazen als ook vanzelfsprekend vinden. En waarom is dat? Veel, mijns inziens, heeft te maken met de interpretatie, definitie zo je wil van enerzijds het begrip logistiek en anderzijds het begrip circulaire economie. En uiteraard met het causaal verband tussen deze beiden.

Lees meer »