Circulaire volwassenheid

Waar het overgrote merendeel van de instrumenten zich richt op het meten van materiaal in- en uitstroom ontstaat er ook een beweging waarbij meer holistisch naar circulaire prestatie gekeken wordt. De literatuur gerelateerd aan circulaire volwassenheid is nog beperkt. Het artikel van Uhrenholt (2022) biedt voor dit moment nog de meeste aanknopingspunten.

Uhrenholt (2022) definieert 6 dimensies en eveneens 6 volwassenheidsniveau's:

Uhrenholt 2022 Maturity Model As A Driver For Circular Economy Transformation 1
PDF – 999,5 KB 207 downloads

Dimensies:

 • Value creation
 • Governance
 • People & Skills
 • Supply Chain Partnership
 • Operations & Technology
 • Product & Material

Volwassenheidsniveau's:

 • None
 • Basic
 • Explorative
 • Systematic
 • Integrative
 • Regenerative

Het model van Uhrenholt kan, in combinatie met andere modellen, raamwerken en inzichten worden gebruikt als basis voor een verdere doorontwikkeling van een Circular Maturity Model (CMM).

Circulaire Volwassenheids Meting

Circulaire Volwassenheids Meting

€ 149,95
Circulaire Volwassenheids Meting

Circulaire Volwassenheids Meting

€ 149,95

Vul de vragenlijst in, krijg direct terugkoppeling