Macro - Meso - Micro denken in de circulaire economie

Dé circulaire economie bestaat niet. Waar het al bijzonder is om een algemeen geaccepteerde breed gedragen definitie te vinden, kan ook worden gesteld dat het circulaire denken zich op verschillende niveau's manifesteert.

  • Macro niveau
  • Meso niveau
  • Micro niveau