Nederland circulair in 2050

In 2016 schetste het kabinet hoe we de economie kunnen ombuigen in het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050.

In navolging op dit programma is in januari 2017 door 180 partijen uit de overheid en het bedrijfsleven Het grondstoffenakkoord getekend. Dit akkoord bevat afspraken van de Rijksoverheid met andere partijen over maatregelen om de transitie naar de circulaire economie te versnellen

De Rijksoverheid heeft samen met ondertekenaars van dit akkoord vijf transitieagenda’s opgesteld. Hierbij is gekozen voor vijf sectoren en ketens die belangrijk zijn voor onze economie en het milieu belasten.

De transitieagenda's zijn uiteindelijk vertaald naar het uitvoeringsprogramma circulaire economie (2019-2023).

Interessant te noemen in dit kader zijn de zogenaamde "dwarsdoorsnijdende thema's" die in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, te weten:

  • Producentenverantwoordelijkheid;
  • Wet- en regelgeving;
  • Circulair ontwerp;
  • Circulair inkopen:
  • Marktprikkels;
  • Financieringsinstrumenten;
  • Monitoring, kennis & innovatie;
  • Gedrag en communicatie, onderwijs, arbeidsmarkt;
  • Internationale inzet;
  • Versnellingshuis.

 

Het spreekt voor zich dat het Rijksbrede initiatief is opgepakt door de verschillende provincies om een regionale doorvertaling te maken: