Principes van de circulaire economie

De Ellen MacArthur foundation heeft drie principes gedefinieerd die van belang zijn voor circulariteit / de circulaire economie (Ellen MacArthur Foundation, 2015a).

Gesloten Kringlopen

In een circulaire economie sluiten we de materiaalkringlopen naar het voorbeeld van een ecosysteem. Afval bestaat in een volledig circulaire economie niet.

Elke reststroom kunnen we gebruiken voor het maken van een nieuw product.

We elimineren toxische stoffen en scheiden reststromen in een biologische kringloop en een technische kringloop. Producenten nemen hun producten na gebruik terug en herstellen deze voor een nieuw gebruiksleven .

In dit systeem is het niet alleen belangrijk dat we materialen op een goede manier recyclen, maar ook dat producten, onderdelen en grondstoffen in deze kringlopen van hoogwaardige kwaliteit blijven.

Hernieuwbare energie

Net als grondstoffen en producten gaat ook energie zo lang mogelijk mee in een circulaire economie. Het circulaire economisch systeem voeden we met energie uit hernieuwbare energiebronnen. Omdat het recyclen van energie niet mogelijk is, spreken we niet van energiekringlopen of energy cycles, maar van het  cascaderen van energie stromen.

Systeemdenken

Circulaire economie vraagt niet alleen om gesloten materiaalkringlopen en hernieuwbare energie, maar ook om systeemdenken. Iedere actor in de economie (organisatie, persoon, organisme) is verbonden met andere actoren. Zij vormen samen een netwerk waarin de acties van één speler invloed hebben op andere spelers. Om hier rekening mee te houden moeten we de korte én lange termijn consequenties meenemen in keuzes, evenals de impact van de hele waardeketen