Circulariteit en Sustainable Development Goals

In 2015 hebben de Verenigde Naties (VN) zich gecommitteerd aan levens veranderende doelen. De doelen zijn van 2016 tot 2030 van kracht. Er zijn 17 hoofddoelen (goals) en 169 onderliggende doelstellingen (targets).  Voor het monitoren van de voortgang is door de VN in 2017 een lijst van indicatoren (indicators) opgesteld. Elke indicator is vervolgens meetbaar gemaakt door middel van één of meerdere variabelen.

Via de UN Global SDG database worden de gemeten waarden van de variabelen openbaar gemaakt. Deze database is voor iedereen toegankelijk.

Voor de implementatie van de circulaire economie zijn vooral van belang (Schroeder, Anggraeni, & Weber, 2018):

  • SDG 6 (schoon water)
  • SDG 7 (betaalbare en schone energie)
  • SDG 8 (werk en economische groei)
  • SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) en
  • SDG 15 (leven op het land).

Recycling van huishoudelijk afval, e-waste en afvalwater, bieden een ‘toolbox’ om aan de SDGs te kunnen voldoen (zie ook Het Groene Brein).