Circulaire bedrijfsmodellen

De bedrijfsmodellen zoals we die allemaal kennen worden steeds vaker aangeduid met de term: take-make-waste (zie ook de figuur hiernaast).

We nemen primaire grondstoffen, maken daar producten van en gooien die op enig moment weer weg. 

 

Het mogen duidelijk zijn dat deze vorm, waar grondstoffen schaarser worden en afval het klimaat verziekt, niet langer wenselijk is. Een transitie van lineaire naar circulaire bedrijfsmodellen (CBM's) is nodig.

Geissdoerfer et al., 2018 maakt duidelijk dat een circulair business model anders is dan een duurzaam (sustainable) business model (zie ook Circulariteit ≠ Duurzaamheid). Een CBM's zou je kunnen definiëren als een Sustainable Business Model (SBM) - wat een bedrijfsmodel is gericht op oplossingen voor duurzame ontwikkeling door extra monetaire en niet-monetaire waarde te creëren door het proactieve beheer van meerdere belanghebbenden en met een langetermijnvisie perspectief - specifiek gericht op oplossingen voor de circulaire economie door middel van een circulaire waardeketen en afstemming van incentives voor belanghebbenden