Definitie van circulariteit

Er zijn heel veel definities van circulariteit en de circulaire economie bekend. Kirchherr en collega's schreven in 2017 een artikel waarin ze maar liefst 114 verschillende definities analyseerden (Kirchherr et al., 2017). Uiteindelijk komen ze tot de volgende definitie: 

"De circulaire economie is een economisch systeem dat het ‘end-of-life’-concept vervangt door het verminderen, alternatief hergebruiken, recyclen en terugwinnen van materialen in productie-/distributie- en consumptieprocessen. Het opereert op microniveau (producten, bedrijven, consumenten), mesoniveau (eco-industriële parken) en macroniveau (stad, regio, natie en daarbuiten), met als doel duurzame ontwikkeling te realiseren en tegelijkertijd milieukwaliteit te creëren , economische welvaart en sociale rechtvaardigheid, in het voordeel van de huidige en toekomstige generaties. Het wordt mogelijk gemaakt door nieuwe bedrijfsmodellen en verantwoordelijke consumenten"

Een prachtige definitie, waar heel veel in zit. En tegelijkertijd ook weer lastig te begrijpen in zijn totaliteit. In de praktijk en in de literatuur zie je dan ook dat de definitie, opgesteld door de Ellen MacArthur Foundation (EMF) wereldwijd als de defacto standaard wordt gehanteerd.  EMF definieert de circulaire economie als volgt (EMF, 2012):

"De circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat door zijn ontwerp herstellend en regeneratief is en dat erop gericht is producten, componenten en materialen te allen tijde op hun hoogste nut en waarde te houden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen technische en biologische cycli"

Een systeem dus waarbij producten gemaakt worden met gebruikmaking van een zo beperkt mogelijk aantal primaire grondstoffen. Eenmaal gemaakt worden producten zo lang als mogelijk gebruikt met instandhouding van hun hoogste, oorspronkelijke waarde. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een technische en biologische cyclus. In de afbeelding hieronder zijn deze twee cycli duidelijk zichtbaar gemodelleerd (EMF, 2012). In deze afbeelding zijn ook de drie principes van de circulaire economie en de verschillende R-strategieën zichtbaar gemaakt. Daarover elders meer.

 

Kirchherr 2017 Conceptualizing The Circular Economy An Analysis Of 114 Definitions
PDF – 655,9 KB 230 downloads

Wie is Ellen MacArthur?

Ellen MacArthur is een voormalig Britse zeilster. Ze werd bekend door haar prestaties als solo-zeilster in lange afstands wedstrijden over de oceaan. In oktober 2009 stopt ze als professioneel zeiler en richtte de Ellen MacArthur Foundation op om de circulaire economie op basis van herbruikbare grondstoffen te promoten.

Ellen Mac Arthur Foundation Towards The Circular Economy Vol 1
PDF – 3,6 MB 228 downloads