R-strategieën

In opdracht van kabinet Rutte-II heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL Netherlands Environmental Assessment Agency) in 2017 de basis gelegd voor de verschillende strategieën die enerzijds de consumptie van natuurlijke grondstoffen minimaliseren en anderzijds de productie van afval minimaliseren (Potting et al., 2017). Deze 10 zogenoemde strategieën zijn afgebeeld in de afbeelding hieronder. Ze kunnen worden onderverdeeld in 3 groepen. Hoe hoger een strategie op deze lijst (ladder) van circulariteits strategieën staat, hoe circulairder de strategie is. Waarbij R0 de hoogste trede is.

Strategie Omschrijving
R0 - Refuse (afwijzen) Product overbodig maken door van zijn functie af te zien, of die met een radicaal ander product te leveren.
R1 - Rethink (heroverwegen) Productgebruik intensiveren (bijvoorbeeld door producten te delen of multifunctionele producten).
R2 - Reduce (verminderen) Grondstoffen efficiënter gebruiken door minder grondstoffenverbruik tijdens de productie en het gebruik van producten.
R3 - Re-use (hergebruiken) Hergebruik van afgedankt nog goed product, in dezelfde functie door andere gebruiker.
R4 - Repair (repareren) Reparatie en onderhoud van kapot product voor gebruik in zijn oude functie.
R5 - Refurbish (opknappen)
R6 - Remanufacture (reviseren)
R7 - Repurpose (hergebruiken) Onderdelen van afgedankt product gebruiken in nieuw product met dezelfde of andere functie.
R8 - Recycle (recycle) Materialen verwerken tot grondstoffen met dezelfde (hoogwaardige) of mindere (laagwaardige) kwaliteit dan de oorspronkelijke grondstof.
R9 - Recover (terugwinnen) Verbranden van materialen met energieterugwinning.