Interessante Platformen


  • Circulair ondernemen. Het matchmakingplatform voor circulaire ondernemers
  • Circulaire maakindustrie. Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (2019-2023) is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen dat zich sterk maakt voor de circulaire transitie van de Nederlandse maakindustrie.
  • Circular X. Een project dat loopt van 2020 - 2025 en draait om het experimenteren met circulaire service business modellen. Het project wordt geleid door Prof. Dr. Nancy Bocken van de Universiteit van Maastricht.
  • Circularise. Een systeem / platform voor het uitwisselen van informatie om de circulaire economie te laten werken. Het platform werkt met inzet van digitale technologie als blockchain.
  • Duurzaam grondstoffenbeheer. Dit platform helpt uw organisatie om slimmer om te gaan met grondstoffen of producten.
  • Holland Circular Hotspot. Een privaat-publiek platform waarin bedrijven, kennisinstellingen en (lokale) overheden samenwerken om internationale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van de Nederlandse circulaire economie te bevorderen en te ondersteunen.
  • Servicepunt Circulair.Het Servicepunt Circulair is een project van de Natuur en Milieufederaties.