Beschikbare tools

Als je op zoek bent naar een instrument om circulaire prestatie te meten, dan is er inmiddels een ruime keuze.

Elk instrument heeft haar voor- en nadelen. Valls-val et al. (2022) heeft een aardige review geschreven van de beschikbare instrumenten. Onderstaande afbeelding is afkomstig uit dit artikel. Het artikel kan hiernaast worden gedownload.

Zonder de pretentie te hebben limitatief te zijn, bevat deze pagina een overzicht van beschikbare instrumenten, inclusief een link naar de pagina waar je heen kunt gaan om met het instrument aan de slag te gaan.

Valls Val 2022 How Can Organisations Measure Their Level Of Circularity A Review Of Available Tools
PDF – 9,9 MB 246 downloads

Bron: Valls-Val et al., 2022


CTI: Tool / Circular Transition Indicators

Misschien wel het meest bekende instrument. Inmiddels is v3.0 beschikbaar. Ontwikkeld door de World Business Council of Sustainable Development (WBCSD) in samenwerking met KPMG en een 30-tal bedrijven. Het CTI-raamwerk is gebaseerd op het beoordelen van materiaalstromen binnen de bedrijfsgrenzen in combinatie met extra indicatoren die gerelateerd zijn aan efficiënt grondstoffengebruik en de waarde die wordt toegevoegd door circulair ondernemen. Het CTI-tool is een kwantitatief instrument.

Het testen van de tool (1 assessment) is gratis. Een abonnement start vanaf € 7.500,= / jaar. 

CTI V 3 0 Report Metrics For Business By Business Final V 2
PDF – 6,7 MB 208 downloads

Circularity check

De Circulariteit Check is een gratis, online scantool ontwikkeld door Ecopreneur.eu met een vragenlijst van ongeveer 60 vragen die een circulariteitsscore voor een specifiek product en/of dienst bepaalt. Is het product circulair en duurzaam, en zo ja, in welke mate? Aan elke vraag wordt een score toegekend. Hoe hoger de score, hoe beter. De uitkomst van de check is een % dat aangeeft hoe circulair je product/dienst is. De Check geeft ook deelscores op ontwerp/inkoop/fabricage, levering, gebruik, terugwinning en duurzaamheid.


Circulytics

Tool geïmplementeerd in het Qualtrics-platform. Ontwikkeld door de Ellen McArthur Foundation in samenwerking met 13 Strategische Partners en lidbedrijven, en getest door meer dan 30 bedrijven in 2019.