Onderzoekspartners

Als medewerker van de Hogeschool Utrecht met de intentie te promoveren aan de Technische Universiteit Eindhoven is de wetenschappelijke betrokkenheid al dik in orde. 

Gegeven de actualiteit van het onderwerp is brede betrokkenheid van opleidingsinstituten van groot belang. 

De volgende opleidingspartners zijn bij het programma aangesloten:

Hogeschool

  • Fontys
  • Hogeschool Arnhem Nijmegen
  • Hogeschool Utrecht
  • NHL Stenden
  • Windesheim

Universiteit

  • Technische universiteit Delft
  • Technische universiteit Eindhoven
  • Wageningen Universiteit en Research