Voedsel

Misschien staan we er niet zo vaak bewust bij stil, maar de voedselkringloop is wellicht het oudste en meest bekende voorbeeld van circulariteit.

Eten en gegeten worden. Levende wezens eten en worden ook opgegeten. Ze hebben elkaar nodig om te overleven.

De voedselkringloop, het circulaire model in de voedselketen, bestaat uit de volgende elementen:

  • reducenten en destruenten (micro-organismen)
  • producenten (fotosynthese)
  • primaire consumenten (herbivoor / planteneter)
  • secundaire consumenten (carnivoor / vleeseter / prooidieren)
  • tertiaire consumenten (top-carnivoren / roofdieren / mensen)

Het circulaire systeem fungeert op basis van een pyramide. Om het groeiend aantal tertiaire consumenten te voeden, is een hele grote basis aan reducenten en producenten nodig. De ruimte die daarvoor in beslag wordt genomen wordt steeds schaarser. De balans is fragiel.

Streven naar 100% circulariteit, is dus ook in de voedselketen van groot belang.