Home » Circulaire weetjes » Wat is circulariteit & waar komt het vandaan

Wat is circulariteit

De circulaire economie is trending, en gelukkig maar. Toch is het niet iets van de laatste jaren. Al in 1966 bedacht Kenneth Boulding het iconische beeld van 'ruimteschip aarde' als metafoor voor de materiële beperkingen waarmee de mensheid op aarde wordt geconfronteerd. Zijn diagnose was dat de industriële samenleving zich gedraagt als een 'cowboy-economie', waarbij een kudde eenvoudig naar een nieuwe weide kan worden verplaatst zodra het gras is begraasd. In plaats daarvan, zo betoogde hij, moet de mensheid erkennen dat de aarde “een enkel ruimteschip is, zonder onbeperkte reservoirs van wat dan ook, hetzij voor winning of voor vervuiling”. In zo'n 'spaceman economy', waar bronnen en putten twee kanten van dezelfde medaille zijn, is eindeloze groei niet haalbaar en moeten materialen zo lang mogelijk circuleren binnen het sociaaleconomische systeem.

Inmiddels zijn we tientallen boeken en honderden onderzoeken verder en ontstaat er consensus over hoe we de circulaire economie definiëren. Als je gaat graven in de literatuur zul je meer dan 110 verschillende definities tegen. De definitie opgesteld door de Ellen MacArthur Foundation wordt wereldwijd als de defacto standaard gehanteerd. Ellen MacArthur is een voormalig Britse zeilster. Ze werd bekend door haar prestaties als solo-zeilster in lange afstands wedstrijden over de oceaan. In oktober 2009 stopt ze als professioneel zeiler en richtte de Ellen MacArthur Foundation op om de circulaire economie op basis van herbruikbare grondstoffen te promoten. 

 

 

Een circulaire economie is een economie die herstellend en regeneratief is van opzet en erop gericht is om producten, componenten en materialen te allen tijde op hun hoogste nut en waarde te houden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen technische en biologische cycli