Home » Logistiek, motor van de circulaire economie

Logistiek, motor van de circulaire economie

Gepubliceerd op 24 augustus 2021 om 23:27

Logistiek, als motor van de circulaire economie zal even zovelen verbazen als ook vanzelfsprekend vinden. En waarom is dat? Veel, mijns inziens, heeft te maken met de interpretatie, definitie zo je wil van enerzijds het begrip logistiek en anderzijds het begrip circulaire economie. En uiteraard met het causaal verband tussen deze beiden.

In dit artikel probeer ik nader te duiden waarom logistiek die o zo belangrijke motor is achter die circulaire economie.

Het kabinet Rutte I heeft in haar regeerperiode (2012-2015) het topsectorenbeleid geïntroduceerd met als doelstelling de Nederlandse kenniseconomie te stimuleren. Het beleid richt zich op 9 topsectoren, waaronder de sector logistiek. Anno 2021 is de topsector Logistiek nog immer actief. De reden waarom ik deze topsector noem is dat deze zelfde topsector bij monde van Leo van Wijk (toenmalig voorzitter van het Strategisch Platform Logistiek), logistiek heeft gedefinieerd als "de kunst van het slim organiseren" (zie ook deze mooi videoclip).

Dit gezegd hebbende, kun je je natuurlijk heel veel voorstellen bij deze kunst van het slim organiseren. We zoeken naar het antwoord op de vraag: wanneer organiseer je nu iets slim? Jac Christis, associate professor aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lector aan de Hanzehogeschool Groningen, sprak op 3 juni zijn installatierede uit met als titel "Wat is slim organiseren". 

 

In zijn installatie rede maakt Christis de verbinding met Lean Production. En dat is interessant. Lean heeft als primair doel het tegengaan van verspilling. Daarbij wordt het TIMWOODS model gehanteerd.

En met het elimineren van verspilling komen we heel dicht in de buurt van de circulaire economie. 

Laten we eens kijken naar hoe we die het best kunnen definiëren.

 


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.